Rambla Just Oliveras, 62

08901 L'Hospitalet de Ll.

933 370 002

infolh@cpulh.com

Rang de preus: Des de Fins

Compare Listings

SMART CITY EXPO

SMART CITY EXPO

La rehabilitació basada amb l’eficiència energètica pot generar un estalvi de fins a 1150 euros l’any, segons un estudi realitzat pel Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya presentat a l’Smart City Expo de Barcelona. Agustí Pujol, president del Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya i actual president […]

BI (impost de bens immobles)

BI (impost de bens immobles)

El tribunal suprem aclareix qui ha de pagar l’ ibi (impost de bens immobles) en cas de compravenda en què no s’ ha pactat res al respecte. La sala civil del Tribunal Suprem, en una sentència del 15 de juny de 2016, ha aclarit una qüestió que era controvertida i amb jurisprudència discrepant: qui ha […]

El seguro por impago de alquileres

El seguro por impago de alquileres

El seguro por impago de alquileres es el producto más contratado. Ante la incertidumbre de la situación económica actual, el propietario necesita más que nunca una cobertura que le dé tranquilidad y garantía de estabilidad en sus ingresos, y Alquiler Garantizado es el producto más completo y económico del mercado. Las preguntas habituales de los […]

Guía de Comunitats

Guía de Comunitats

Tenen a la seva disposició la Guia de les Comunitats de Propietaris de Catalunya, la qual és fruit de la voluntat de les Cambres de la Propietat Urbana de facilitar a les comunitats una eina renovada que les ajudi a resoldre els problemes que els planteja dia a dia. Les Cambres de la Propietat Urbana […]

Mobilización de viviendas

Mobilización de viviendas

Mobilización de viviendas provenientes de ejecuciones hipotecarias Las principales medidas adoptadas son: • Se establece someter al derecho de tanteo y retracto a favor de la Administración de la Generalitat las transmisiones de viviendas adquiridas en un proceso de ejecución hipotecaria en municipios de demanda residencial fuerte y acreditada. • Se crea el Registro de viviendas […]

Ayudas a comunidades

Ayudas a comunidades

Ayudas a comunidades de propietarios para adaptar la antena colectiva de televisión a las nuevas frecuencias de TDT. Las antenas colectivas de televisión en edificios comunitarios con sistemas de recepción de centralita programable o de amplificador monocanal, que son la gran mayoría de edificios con más de tres viviendas, tienen que adaptar sus instalaciones de […]

Ayudas del ayuntamiento

Ayudas del ayuntamiento

Nova convocatòria d’ajuts de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat A partir de l’1 de juny i fins al 30 de setembre de 2015, es poden sol·licitar ajudes per la realització d’obres de supres· sió de barreres arquitectòniques i adequació de les instal· lacions comuns dels edificis d’ús residencial a l’Hospitalet del Llobregat. Condicions: • És […]

Convocatòria d’ajuts de rehabilitació 2015

Convocatòria d’ajuts de rehabilitació 2015

Convocatòria d’ajuts de rehabilitació 2015   El 24 de febrer s’ha obert la convocatòria per part del Consorci Municipal de l’Habitatge, d’ajuts per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial i habitatges dintre de l’Àrea Metropolitana. L’objectiu és incidir en els edificis residencials i en habitatges privats, integrants de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que inclou la ciutat de l’Hospitalet, per millorar la […]

Modificaciones de la reforma IRPF

Modificaciones de la reforma IRPF

Modificaciones de la reforma IRPF en materia inmobiliaria     A partir del 1 de enero 20% arrendamientos, 60% arrendamientos de viviendas y 0.5% Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos. El club informa en su publicación digital. Para más información concierte hora llamando al teléfono 933370002 o al 93296 8057 o en nuestras oficinas de Rbla. […]