Rambla Just Oliveras, 62

08901 L'Hospitalet de Ll.

933 370 002

infolh@cpulh.com

Rang de preus: Des de Fins

Compare Listings

L’ administració de finques i gestió de patrimonis en règim de lloguer és un dels serveis històrics de la Cambra.

Gestió de lloguers /

La revaloració i la rendibilitat de les propietats immobiliàries és l’objectiu fixat pel nostre Departament d’Administració de lloguers i per això treballem:

  • La gestió econòmica, vetllant pels ingressos a través d’una gestió activa sobre les rendes i control de les despeses, avaluant la seva conveniència
  •  El manteniment dels immobles. El manteniment preventiu garanteix un estat òptim permanent de l’edifici i el manteniment correctiu actua davant les incidències imprevistes, el que implica una gestió més efectiva.
  • La gestió administrativa, cuidant la relació amb els llogaters i els aspectes legals i administratius dels immobles davant de tercers i de les Administracions
  • La gestió comercial, optimitzant l’ocupació dels immobles a rendes de mercat
  • Atenció als propietaris i llogaters i resolen les incidències econòmiques i administratives del dia a dia.
  • Els tècnics actuen sobre el manteniment dels immobles i assessoren la propietat respecte les intervencions que puguin ser necessàries. L’equip tècnic de la Cambra està especialitzat en la redacció i direcció de projectes de manteniment i conservació d’edificis.
  • Els serveis jurídics redacten els contractes de lloguer i actuen, entre d’altres, sobre resolució de contractes, desnonaments i recuperació d’habitatges, fiscalitat immobiliària i, arribat el cas, a la seva defensa o reclamació davant dels tribunals.
  • Els tècnics comercials gestionen la comercialització dels immobles amb l’objectiu d’aconseguir mínima desocupació, rendes de mercat i llogaters solvents.