Rambla Just Oliveras, 62

08901 L'Hospitalet de Ll.

933 370 002

infolh@cpulh.com

Rang de preus: Des de Fins

Compare Listings

A l’ actualitat, qualsevol moviment amb transcendència a la propietat implica que s’ hagi de planificar donada la seva transcendència fiscal.

  • La nostra assessoria fiscal planifica i assessora tant a nivell particular com Societats Patrimonials, Immobiliàries i Institucions tots els impostos relacionats amb la propietat: Impost de Societats, IRPF i , IVA, ITP i AJD, IMPOST DE SUCCESSIONS, DONACIONS
  • Particulars, assessorament i orientació en els impostos i taxes referits a la propietat immobiliària
  • Impostos municipals: IBI, Plusvàlua, taxes municipals …
  • Atenció de requeriments tributaris, formulació d’al·legacions, recursos, seguiment d’inspeccions, sol·licitud de fraccionament i ajornament de deutes tributaris
  • Gestió de devolucions
  • Reemborsament del cost d’avals i altres garanties
  • Certificacions i còpies de declaracions presentades
  • Sol·licituds d’informació sobre el valor dels béns immobles objecte d’adquisició o transmissió
  • Sol·licituds de determinació amb caràcter previ i vinculant de la valoració a efectes fiscals de rendes, productes, béns, despeses i altres elements del deute tributari
  • Reconeixement de beneficis fiscals

Per a més informació:
Tel: 93 337 00 02 ·  infolh@cpulh.com