Rambla Just Oliveras, 62

08901 L'Hospitalet de Ll.

933 370 002

infolh@cpulh.com

Rang de preus: Des de Fins

Compare Listings

La fiança d’un contracte d’arrendament es podrà sol·licitar a partir de la data de extinció del contracte.

Les fiances es retornen al titular de la fiança (propietari/arrendador), mitjançant transferència bancària que es realitza en el termini màxim de 21 dies des de la sol·licitud.

Per poder recuperar la fiança és necessari aportar:

En les devolucions de les fiances constituïdes abans de 1998 (paper fiança), també serà necessari aportar:

Certificats de fiances anteriors a 1998

La Cambra podrà emetre certificats de fiances dipositades dun immoble, quan sigui necessari per a les gestions de segregació o lobtenció de cèdula dhabitabilitat.

El preu del servei dependrà de l’antiguitat de la fiança, oscil·lant entre 30€ a 150€

Compensació de fiances

Des de l’1 de març de 2017 JA NO ES PODRAN REALITZAR COMPENSACIONS DE FIANCES sobre una finca.