Rambla Just Oliveras, 62

08901 L'Hospitalet de Ll.

933 370 002

infolh@cpulh.com

Compare Listings

El Tribunal Constitucional anul·la l’impost de la plusvàlua

El Tribunal Constitucional anul·la l’impost de la plusvàlua

Tot i que no ha estat publicada la sentència, el Tribunal Constitucional ha emès un comunicat en el qual avança el sentit de la mateixa que “anul·larà el mètode de càlcul de l’impost municipal de la plusvàlua”. Recordem que aquest impost grava totes les transmissions d’immobles o solars, per compravenda, donació o herència, i aquesta decisió de l’alt tribunal és la tercera resolució sobre l’impost de plusvàlua.

El 2017 el mateix tribunal ja va declarar la inconstitucionalitat i la nul·litat de diversos apartats del Text refós de la LRHL, únicament en la mesura que se sotmet a la tributació de l’impost situacions d’inexistència d’increments de valor, considerant que en la seva configuració l’impost vulnerava el principi constitucional de capacitat econòmica, ja que no es vincula necessàriament a un increment real del valor del terreny, sinó a la mera titularitat durant un període de temps, considerant-se inconstitucional quan no s’han obtingut guanys.

El 2019, el Tribunal Constitucional va fer un pas més endavant i va declarar inconstitucional l’impost en aquells supòsits en què la quota a pagar fos més alta que l’increment patrimonial obtingut amb la transmissió.

En aquests moments, els articles declarats inconstitucionals fan referència al càlcul de base de l’impost, el valor del bé i els percentatges que s’apliquen per determinar l’import del rebut.

Quin impacte tindrà la sentència?
La sentència afecta tots els Ajuntaments de l’Estat espanyol, que deixessin d’ingressar uns 4.000 milions d’euros anuals i no té efectes retroactius afectant-ne l’aplicació a totes les operacions immobiliàries que es facin a partir d’ara i les que estiguin el litigi als tribunals sense sentència ferma.

Hisenda prepara canvis
Després de conèixer la sentència, el Ministeri d’Hisenda ha manifestat que prepara un esborrany legal per oferir seguretat jurídica als contribuents i les entitats locals, i poder reformular el sistema de càlcul, si bé, esperarà fins a la publicació definitiva de la sentència.

La Cambra de la Propietat de L’H, felicita aquesta decisió del TC, ja que en el cas de restablir una norma amb aquest impost es realitzi amb justícia i sota els principis de capacitat econòmica, igualtat i progressivitat, principis en què s’inspira la decisió del TC.

Related posts

LIMITACIÓ TEMPORAL Y EXCEPCIONAL A L’ ACTUALITZACIÓ DE LES RENDES

El passat 31 de març de 2022 va entrar en vigor el Reial Decret 6/2022 de 29 de març, pel qual...

Continuar llegint

Convocatòria d’ajuts per a obres de rehabilitació que millorin l’eficiència energètica

La Generalitat ha publicat aquest 22 de Març la convocatòria que permet presentar la sol·licitud...

Continuar llegint

CAMPANYA DE LA RENDA I PATRIMONI 2021

A partir del  6 d’abril de 2022  i fins el 30 de juny de 2022 s'obre el termini de presentació...

Continuar llegint

Join The Discussion