Rambla Just Oliveras, 62

08901 L'Hospitalet de Ll.

933 370 002

infolh@cpulh.com

Rang de preus: Des de Fins

Compare Listings

Està obligada una Comunitat de Propietaris a la realització de la Coordinació d’Activitats Empresarials (CAE)?

Està obligada una Comunitat de Propietaris a la realització de la Coordinació d’Activitats Empresarials (CAE)?

La Llei de Prevenció de Riscos laborals i el seu desenvolupament normatiu obliga les empreses que coincideixin en un mateix dins de treball a realitzar la denominada Coordinació d’Activitats Empresarials (CAE). Aquesta obligació inclou les comunitats. Si en una obra de la comunitat hi intervenen més d’una empresa (empresa, treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms), […]

TIPS JURÍDICS

TIPS JURÍDICS

Ha de continuar repercutint l’IVA el propietari d’un local quan el llogater deixa de pagar-li la renda derivada del lloguer? Sempre que no es cancel.li plenament la relació arrendatícia, mitjançant el compliment per sentència judicial i desnonament, o bé per finalització de la durada del contracte, es continuarà reportant l’IVA corresponent a l’arrendament de l’immoble. No […]

¿ES PODEN CEL.LEBRAR JUNTES DE PROPIETARIS?

¿ES PODEN CEL.LEBRAR JUNTES DE PROPIETARIS?

La Generalitat de Catalunya ha aprovat el Decret Llei 26/2020, de 23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i administrativa de la Generalitat de Catalunya En aquesta nova regulació s’estableixen una sèrie de previsions respecte a les Juntes de propietaris en les comunitats en règim de propietat horitzontal subjectes al dret civil català: […]