Rambla Just Oliveras, 62

08901 L'Hospitalet de Ll.

933 370 002

infolh@cpulh.com

Compare Listings

Està obligada una Comunitat de Propietaris a la realització de la Coordinació d’Activitats Empresarials (CAE)?

  • novembre 4, 2022
  • Legal
  • 0
Està obligada una Comunitat de Propietaris a la realització de la Coordinació d’Activitats Empresarials (CAE)?

La Llei de Prevenció de Riscos laborals i el seu desenvolupament normatiu obliga les empreses que coincideixin en un mateix dins de treball a realitzar la denominada Coordinació d’Activitats Empresarials (CAE). Aquesta obligació inclou les comunitats.

Si en una obra de la comunitat hi intervenen més d’una empresa (empresa, treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms), cal solucionar la CAE. La normativa assenyala clarament la necessitat adoptar mesures que garanteixin la informació i les instruccions a les empreses/treballadors.

Per aquesta raó, les Comunitats de Propietaris estan obligades a complir la normativa de prevenció de riscos laborals i de coordinació d’activitats empresarial, ja que es converteixen en “empresari titular del centre de treball”, quan a més de les persones que són contractades per la realització de serveis —consergis, manteniment…— requereix els serveis professionals de tercers —neteja, realització d’obres…—.

Les empreses de neteja, les d’instal·lació elèctrica, antenistes, manteniment, avaries… no són les encarregades d’avaluar el risc del centre de treball (els elements comuns dels habitatges). Aquesta és la raó per la qual cal fer la Coordinació d’Activitats Empresarials.

Totes les comunitats estan obligades a complir la llei?

En definitiva, cal ser conscient que les comunitats de propietaris tenen una sèrie d’obligacions pel que fa a la prevenció de riscos laborals. Per això, tant els responsables (presidents de comunitat), com els administradors, han de manejar la informació necessària per complir amb la llei i contribuir per evitar accidents de treball.

De fet, la llei obliga les comunitats de propietaris a protegir-se dels accidents que puguin patir els seus treballadors, contractistes, proveïdors, etc.

La llei no eximeix la comunitat, ni els seus representants. Tampoc l’administrador de finques, fins i tot en aquelles comunitats que no tenen empleats contractats. En la majoria dels casos, tret de comunitats de veïns molt petites, es requeriran una sèrie d’accions preventives i administratives. La coordinació d’activitats empresarials és la millor opció per mantenir-se organitzat preventivament.

Quina gestió documental cal en una comunitat de propietaris?

La documentació que s’exigirà obligatòriament és la mínima exigible. Aquesta haurà de verificar-se a l’obra. És a dir:

  • Inscripció al REA
  • Comunicació Obertura Centre de Treball
  • Pla de Seguretat i Salut
  • Nomenament de recurs preventiu
  • Compliment de la Llei 32/2006 que regula la subcontractació al sector construcció
  • Assegurances

Si els treballs no es corresponen amb la realització d’una obra específica i són de manteniment, se suposa un menor control de les empreses que hi participin, com a mínim la inscripció al REA, la formació dels seus treballadors i l’avaluació dels riscos específics que generin la feina.

Són responsables els presidents i administradors de comunitats?

Obviar les obligacions de la comunitat en matèria de prevenció de riscos laborals sí que comporta responsabilitats. Impliquen directament els responsables de la presa de decisions a l’organització, en aquest cas la comunitat de propietaris.

Efectivament així és. Segons l’art. 24 de la Llei 31/1995 desenvolupat pel R.D. 171/2004 estableix les obligacions de coordinació que han de cobrir les empreses. I partim de la premissa que la comunitat de propietaris ha esdevingut empresari titular del centre de treball.

Les responsabilitats poden ser de caràcter administratiu, amb quantioses sancions civils i fins i tot penals si els treballadors haguessin estat exposats a riscos greus.

La responsabilitat penal recau sobre la direcció de les empreses, que en una comunitat de propietaris n’és el president.

Quines sancions poden ser imposades en cas d’incompliment preventiu a les comunitats de propietaris?

L’incompliment de la normativa en matèria de PRL en comunitats de propietaris comporta sancions administratives i fins i tot penals.

En el cas de les sancions administratives, aquestes poden assolir els 2.045 euros en cas de faltes lleus. Fins a 41.000, si són greus. I 820.000 en el cas de les “molt greus”.

En el cas de responsabilitats penals, les penes de presó oscil·larien entre els sis mesos i tres anys per als responsables. P

ROGRAMA D’AJDES A LES ACTUACIONS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A HABITATGES

Related posts

TIPS JURÍDICS

Ha de continuar repercutint l’IVA el propietari d’un local quan el llogater deixa de pagar-li...

Continuar llegint

¿ES PODEN CEL.LEBRAR JUNTES DE PROPIETARIS?

La Generalitat de Catalunya ha aprovat el Decret Llei 26/2020, de 23 de juny, de mesures...

Continuar llegint

Entra en vigor la reforma de la Llei d’arrendaments urbans (LAU)

...

Continuar llegint

Join The Discussion