Rambla Just Oliveras, 62

08901 L'Hospitalet de Ll.

933 370 002

infolh@cpulh.com

Compare Listings

¿ES PODEN CEL.LEBRAR JUNTES DE PROPIETARIS?

  • juliol 13, 2020
  • Legal
  • 0
¿ES PODEN CEL.LEBRAR JUNTES DE PROPIETARIS?

La Generalitat de Catalunya ha aprovat el Decret Llei 26/2020, de 23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i administrativa de la Generalitat de Catalunya

En aquesta nova regulació s’estableixen una sèrie de previsions respecte a les Juntes de propietaris en les comunitats en règim de propietat horitzontal subjectes al dret civil català:

1a. L’obligació de convocar i celebrar Juntes de propietaris queda suspesa fins al dia 30 d’abril de 2021.

2a. Malgrat que no existeix obligació de convocar-les, s’atorga a la comunitat la possibilitat de celebrar Juntes de propietaris  a instàncies de la Presidència  o a petició d’almenys un 20% dels propietaris amb dret a vot, que representin el 20% de les quotes, des del dia 22 de juny de 2020 fins al 30/04/2021, atenent les seves circumstàncies i havent de complir-se en aquestes reunions les mesures de seguretat a cada moment aplicables.

3a.- També es poden celebrar Juntes pels mitjans establerts en l’art. 312-5.2  del CCCat, això és, per videoconferència o altres mitjans de comunicació sempre que estigui garantida la identitat dels assistents, la continuïtat de la comunicació i la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i en l’emissió del vot.

4a. Fins que no es convoqui i celebri la pròxima Junta ordinària també es poden continuar adoptant acords sense reunió a instàncies de la Presidència i complint els següents requisits (art. 312-7 del CCCat):

  1. Emissió del vot per correu postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà que garanteixi el dret d’informació i de vot. I,
  2. Que quedi constància de la recepció del vot i es garanteixi la seva autenticitat.

5a. L’últim pressupost anual aprovat s’entén prorrogat fins a la celebració de la següent Junta ordinària, en la qual també s’haurà de procedir a l’aprovació dels comptes anteriors i a la renovació dels càrrecs com qualsevol Junta ordinària,  de conformitat amb l’art. 553-15  del CCCat.

Com sempre, per a qualsevol dubte o més informació sobre aquest tema, et pots adreçar al nostre servei d’assessoria jurídica presencialment amb cita prèvia, per telèfon o mitjançant la web: www.cpulh.com o correu infolh cpulh.com.

 

TIPS JURÍDICS

Quin és el termini establert per la llei per reclamar deutes comunitaris?

El termini de prescripció aplicable a la reclamació de les quotes comunitàries (ja tinguin naturalesa ordinària o extraordinària ), és l’ establert per les accions personals el qual està previst a l’ article 121-20 del Codi Civil de Catalunay, es a dir, 10 anys.

Related posts

Està obligada una Comunitat de Propietaris a la realització de la Coordinació d’Activitats Empresarials (CAE)?

La Llei de Prevenció de Riscos laborals i el seu desenvolupament normatiu obliga les empreses que...

Continuar llegint

TIPS JURÍDICS

Ha de continuar repercutint l’IVA el propietari d’un local quan el llogater deixa de pagar-li...

Continuar llegint

Entra en vigor la reforma de la Llei d’arrendaments urbans (LAU)

...

Continuar llegint

Join The Discussion