Rambla Just Oliveras, 62

08901 L'Hospitalet de Ll.

933 370 002

infolh@cpulh.com

Compare Listings

Evolució costos alquiler

Evolució costos alquiler

¿QUINES CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS TINDRÀ LA CIUTAT DEL FUTUR?

Les estadístiques ho recorden de manera constant, l’any 1900 únicament el 10% de la població vivia a les ciutats. Para el 2030, el nombre d’habitants serà del 60%. 

Tot així serà un repte de caràcter econòmic, ambiental i social, sense precedents i ja està començant a donar solucions a partir d’estratègies que es fonamenten en la sostenibilitat, la tecnologia, la inclusió i la creativitat. 

Els experts han posat sobre la taula les principals característiques de la ciutat del futur:

-. Sostenibilitat i autosuficiència. La ciutat del futur serà capaç d’obtenir les fonts energètiques i generar la menys quantitat de contaminats i residus. 

-. Eficiència energètica. La construcció i rehabilitació d’edificis tindrà com a prioritat l’arquitectura passiva i bioclimàtica, la utilització de materials naturals, amb baix contingut de carboni reciclat; l’aplicació d’equips intel·ligents que puguin estalviar o puguin tenir abastiment  d’energies renovables així com la utilització de solucions d’aïllament tèrmic, i optimització d’envolvent de l’edifici.

Segons un estudi realitzat per l’Alianza Europe de Companyies per l’eficiència energètica, en l’actualitat el 84% dels edificis a l’Estat espanyol són energèticament ineficients.

-. Accessibilitat. Això suposarà que la configuració urbana sigui més productiva i socialment integradora, que permeti mobilitat, l’accés i aprofitament per part de qualsevol persona independentment de les seves capacitats. Algunes de les iniciatives bàsiques són l’ús de rampes i senyalitzacions. 

-. Espais naturals. Els espais verds ajuden a combatre la contaminació i milloren la interacció social i la salut, ajuden a promoure la consciència ambiental dels ciutadans. 

Segons els experts, aquests llocs haurien de comprendre entre el 20% i el 40% de l’espai urbà construït. 

Si més no, actualment, segons un estudi de la Universitat de Barcelona, molt poques ciutats espanyoles de més de 100.000 habitats estan connectades a l’espai natural. 

-. Creativitat. Les ciutats seran espais on els habitants siguin agents involucrats. Això permetrà que evolucionin, creixin i puguin triomfar en funció de la capacitat d’oferir solucions creatives en relació amb activitats diàries  i adaptades a l’evolució de la societat, el consum i el coneixement. 

-. Intel.ligència i innovació. La ciutat del futur serà tecnològica. Destacarà, especialment, l’ús responsable i intel·ligent de les dades generades pels ciutadans mitjançant els seus dispositius personals i professionals, així com mitjançant xarxes de sensors desplegades per la ciutat (carrer, a infraestructures, equipaments, mobiliari urbà) o en un espai particular (llars) o privat (centres d’oci i de treball, etc.).

Tota aquesta informació s’aplicarà per la gestió eficient dels recursos i serveis: transport intel·ligent, teleassistència mèdica, gestió del trànsit, xarxes de subministrament elèctric, enllumenat urbà, gestió de residus, manteniment…

Related posts

Projecte de Llei del Dret a l’Habitatge – Elements claus de la norma

El passat divendres 14/4/2023, mitjançant el suport dels grups parlamentaris d'Esquerra...

Continuar llegint

El desistiment de la compravenda immobiliària catalana per negativa de finançament d’entitat de crèdit

El Codi Civil Català article 621. 49 del C.C. Catalunya, estableix que al contracte d'arres la...

Continuar llegint

Actuacions d’una comunitat davant la petició de punts de càrrega per cotxes elèctrics

Aquesta situació serà cada cop més habitual, donat l' increment de vehicles elèctrics al mercat...

Continuar llegint

Join The Discussion