Rambla Just Oliveras, 62

08901 L'Hospitalet de Ll.

933 370 002

infolh@cpulh.com

Compare Listings

Evolució costos alquiler

Evolució costos alquiler

¿QUINES CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS TINDRÀ LA CIUTAT DEL FUTUR?

Les estadístiques ho recorden de manera constant, l’any 1900 únicament el 10% de la població vivia a les ciutats. Para el 2030, el nombre d’habitants serà del 60%. 

Tot així serà un repte de caràcter econòmic, ambiental i social, sense precedents i ja està començant a donar solucions a partir d’estratègies que es fonamenten en la sostenibilitat, la tecnologia, la inclusió i la creativitat. 

Els experts han posat sobre la taula les principals característiques de la ciutat del futur:

-. Sostenibilitat i autosuficiència. La ciutat del futur serà capaç d’obtenir les fonts energètiques i generar la menys quantitat de contaminats i residus. 

-. Eficiència energètica. La construcció i rehabilitació d’edificis tindrà com a prioritat l’arquitectura passiva i bioclimàtica, la utilització de materials naturals, amb baix contingut de carboni reciclat; l’aplicació d’equips intel·ligents que puguin estalviar o puguin tenir abastiment  d’energies renovables així com la utilització de solucions d’aïllament tèrmic, i optimització d’envolvent de l’edifici.

Segons un estudi realitzat per l’Alianza Europe de Companyies per l’eficiència energètica, en l’actualitat el 84% dels edificis a l’Estat espanyol són energèticament ineficients.

-. Accessibilitat. Això suposarà que la configuració urbana sigui més productiva i socialment integradora, que permeti mobilitat, l’accés i aprofitament per part de qualsevol persona independentment de les seves capacitats. Algunes de les iniciatives bàsiques són l’ús de rampes i senyalitzacions. 

-. Espais naturals. Els espais verds ajuden a combatre la contaminació i milloren la interacció social i la salut, ajuden a promoure la consciència ambiental dels ciutadans. 

Segons els experts, aquests llocs haurien de comprendre entre el 20% i el 40% de l’espai urbà construït. 

Si més no, actualment, segons un estudi de la Universitat de Barcelona, molt poques ciutats espanyoles de més de 100.000 habitats estan connectades a l’espai natural. 

-. Creativitat. Les ciutats seran espais on els habitants siguin agents involucrats. Això permetrà que evolucionin, creixin i puguin triomfar en funció de la capacitat d’oferir solucions creatives en relació amb activitats diàries  i adaptades a l’evolució de la societat, el consum i el coneixement. 

-. Intel.ligència i innovació. La ciutat del futur serà tecnològica. Destacarà, especialment, l’ús responsable i intel·ligent de les dades generades pels ciutadans mitjançant els seus dispositius personals i professionals, així com mitjançant xarxes de sensors desplegades per la ciutat (carrer, a infraestructures, equipaments, mobiliari urbà) o en un espai particular (llars) o privat (centres d’oci i de treball, etc.).

Tota aquesta informació s’aplicarà per la gestió eficient dels recursos i serveis: transport intel·ligent, teleassistència mèdica, gestió del trànsit, xarxes de subministrament elèctric, enllumenat urbà, gestió de residus, manteniment…

Related posts

OCUPACIÓ IL·LEGAL D’HABITATGE. EL QUE ESTÀ EN JOC I LES SOLUCIONS POTENCIALS. EL CAS ESPANYOL

~ EVENT ONLINE ~ DIMARTS 13 DE SETEMBRE DE 2022 11:00 - 12:30 (hora de Bruselas). Per obtenir...

Continuar llegint

SUMMER EXPERIENCE A L’ HOSPITALET

Aquest estiu, submergeix-te en les diferents opcions i experiències com tallers de circ, concert...

Continuar llegint

Es prorroga la limitació extraordinària del 2% en l’actualització de la renda dels contractes d’arrendament d’habitatge fins al 31 de desembre

El passat 26 de juny es va publicar el Reial Decret 11/2022, en el qual, entre altres mesures,...

Continuar llegint

Join The Discussion