Rambla Just Oliveras, 62

08901 L'Hospitalet de Ll.

933 370 002

infolh@cpulh.com

Compare Listings

El desistiment de la compravenda immobiliària catalana per negativa de finançament d’entitat de crèdit

El desistiment de la compravenda immobiliària catalana per negativa de finançament d’entitat de crèdit

El Codi Civil Català article 621. 49 del C.C. Catalunya, estableix que al contracte d’arres la facultat de desistiment pel comprador, com un mecanisme de protecció a la part compradora en aquells casos que necessitant finançament de tot o part del preu de compravenda, l’operació pugui quedar frustrada davant la negativa de l’entitat financera a donar un préstec .

Al nostre departament jurídic, es habitual trobar-nos moltes consultes que posen de manifest una deficient redacció contractual de documents d’arres i que finalment suposa una gran inseguretat jurídica per les parts.

Des del nostre  Departament Jurídic, defensem la necessitat d’utilitzar una exquisida redacció contractual , de manera que una possible modificació, alteració o variació de la facultat de desistiment es refereixi al supòsit contemplat a l’article 621.49 del Codi Civil Català.
De no ser així, el risc  és que la facultat de desistiment quedi totalment desvinculada i aïllada de l’aplicació efectiva de l’article 621-49 CCCat.

Related posts

L’Hospitalet cultural més fresc de l’estiu

A l'Hospitalet de Llobregat, l'estiu és una època en què es desplega una gran varietat...

Continuar llegint

Estrenem les càpsules informatives de la CPULH

Arran de la nova Llei per al Dret a l'Habitatge, el passat 26 de Maig, han estat moltes les...

Continuar llegint

¿Inquiokupación, una práctica abusiva en una brecha de la lei de la vivienda?

...

Continuar llegint

Join The Discussion