Rambla Just Oliveras, 62

08901 L'Hospitalet de Ll.

933 370 002

infolh@cpulh.com

Compare Listings

PROGRAMES D’AJUDA A MATERIAL DE REHABILITACIÓ RESIDENCIAL.

PROGRAMES D’AJUDA A MATERIAL DE REHABILITACIÓ RESIDENCIAL.

Seguint amb la informació facilitada a la nostra anterior notícia a l’informatiu de Desembre de 2021 i tenint en compte que aquest mes de Gener de 2022 haurien d’obrir-se les convocatòries autonòmiques dels programes d’ajudes next generation, compartirem informació d’especial interès per al propietari i les comunitats de propietaris, centrant-nos en el programa d’ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d’edifici (RESIDENCIAL COL·LECTIU O UNIFAMILIAR)

QUIN PERCENTATGE DE SUBVENCIONS ES POT ACONSEGUIR?

En aquest quadre podrem comprovar els imports de subvenció depenent de si el resultat de les obres aconsegueix d’un 30% a un 80% d’estalvi energètic,

Estalvi energètic aconseguit amb l’actuació Percentatge de la subvenció del cost de lactuació Habitatge Locals comercials o altres usos
Quantia màxima de lajuda per habitatge (euros) Quantia màxima de lajuda per m² (euros)
30% ≤ ∆    < 45% 40 6.300 56
45 %≤ ∆    < 60% 65 11.600 104
∆    ≥ 80% 80 18.800 168
       
 • Possibilitat d’ampliar el 100% en situacions de vulnerabilitat
 • Quan calgui retirar elements amb amiant, es podrà incrementar la quantia màxima fins a un màxim de 1000 euros per habitatge o 12.000 euros per edifici objecte de rehabilitació.

Exemple: En un edifici rectangular de 6 altures i 4 habitatges per planta i locals a planta baixa podrien percebre un màxim de 451.000 euros+24.000€+168€/m2 comercial

REQUISITS :

 • Projecte / memòria tècnica CTE
 • Llibre de l’Edifici existent i pla d’actuacions
 • Estudi de la gestió de residus segons el RD 105/2008
 • Circularitat ISO 20887
 • Retirada d’amiant àmbit actuació >50 % m2c SR ús residència habitatge (excl. plantes inferiors)
 • Acord de la Comunitat de Propietaris

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES:

La millora o la rehabilitació de l’edifici residencial quan:

 1. S’aconsegueix una reducció del 30% Cep nr (CEE)
 2. Reducció demanda anul·la global de calefacció i refrigeració de ( 25%-35%) segons zona climàtica C, D, E, a CTE
 3. Per a edificis amb façana protegida, transmitància i permeabilitat segons CTE quan escaigui
 4. Compten les obres < a 4 anys a la reducció de demanda, acreditada amb el CEE
 5. Altres costos (tramitació, projectes, informes)

PROGRAMES D’AJUDES A LES ACTUACIONS DE MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A HABITATGES (UNIFAMILIARS O PERTANYENTS A EDIFICIS PLURIFAMILIARS)

REQUISITS

Els habitatges han de constituir el domicili permanent dels seus propietaris, usufructuaris o arrendataris en el moment de sol·licitar lajuda (acreditable amb certificació o empadronament)

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

Seran aquelles actuacions en què s’aconsegueixi:

 • Reducció demanda anul·la de calefacció i refrigeració d’almenys un 7% o reducció del 30% Cep.nr
 • Modificació o substitució d’elements de l’envolupant tèrmica per adequar transmetància i permeabilitat a CTE
 • Altres costos ( tramitació, projectes, informes)

El cost mínim de lactuació ha de ser igual o superior a 1.000 euros per habitatge.

Limport de la subvenció serà del 40% del cost dactuació, amb un límit de 3.000 euros.

Related posts

L’Hospitalet cultural més fresc de l’estiu

A l'Hospitalet de Llobregat, l'estiu és una època en què es desplega una gran varietat...

Continuar llegint

Estrenem les càpsules informatives de la CPULH

Arran de la nova Llei per al Dret a l'Habitatge, el passat 26 de Maig, han estat moltes les...

Continuar llegint

¿Inquiokupación, una práctica abusiva en una brecha de la lei de la vivienda?

...

Continuar llegint

Join The Discussion