Rambla Just Oliveras, 62

08901 L'Hospitalet de Ll.

933 370 002

infolh@cpulh.com

Compare Listings

PROGRAMES D’AJUDA A MATERIAL DE REHABILITACIÓ RESIDENCIAL.

PROGRAMES D’AJUDA A MATERIAL DE REHABILITACIÓ RESIDENCIAL.

Seguint amb la informació facilitada a la nostra anterior notícia a l’informatiu de Desembre de 2021 i tenint en compte que aquest mes de Gener de 2022 haurien d’obrir-se les convocatòries autonòmiques dels programes d’ajudes next generation, compartirem informació d’especial interès per al propietari i les comunitats de propietaris, centrant-nos en el programa d’ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d’edifici (RESIDENCIAL COL·LECTIU O UNIFAMILIAR)

QUIN PERCENTATGE DE SUBVENCIONS ES POT ACONSEGUIR?

En aquest quadre podrem comprovar els imports de subvenció depenent de si el resultat de les obres aconsegueix d’un 30% a un 80% d’estalvi energètic,

Estalvi energètic aconseguit amb l’actuació Percentatge de la subvenció del cost de lactuació Habitatge Locals comercials o altres usos
Quantia màxima de lajuda per habitatge (euros) Quantia màxima de lajuda per m² (euros)
30% ≤ ∆    < 45% 40 6.300 56
45 %≤ ∆    < 60% 65 11.600 104
∆    ≥ 80% 80 18.800 168
       
 • Possibilitat d’ampliar el 100% en situacions de vulnerabilitat
 • Quan calgui retirar elements amb amiant, es podrà incrementar la quantia màxima fins a un màxim de 1000 euros per habitatge o 12.000 euros per edifici objecte de rehabilitació.

Exemple: En un edifici rectangular de 6 altures i 4 habitatges per planta i locals a planta baixa podrien percebre un màxim de 451.000 euros+24.000€+168€/m2 comercial

REQUISITS :

 • Projecte / memòria tècnica CTE
 • Llibre de l’Edifici existent i pla d’actuacions
 • Estudi de la gestió de residus segons el RD 105/2008
 • Circularitat ISO 20887
 • Retirada d’amiant àmbit actuació >50 % m2c SR ús residència habitatge (excl. plantes inferiors)
 • Acord de la Comunitat de Propietaris

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES:

La millora o la rehabilitació de l’edifici residencial quan:

 1. S’aconsegueix una reducció del 30% Cep nr (CEE)
 2. Reducció demanda anul·la global de calefacció i refrigeració de ( 25%-35%) segons zona climàtica C, D, E, a CTE
 3. Per a edificis amb façana protegida, transmitància i permeabilitat segons CTE quan escaigui
 4. Compten les obres < a 4 anys a la reducció de demanda, acreditada amb el CEE
 5. Altres costos (tramitació, projectes, informes)

PROGRAMES D’AJUDES A LES ACTUACIONS DE MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A HABITATGES (UNIFAMILIARS O PERTANYENTS A EDIFICIS PLURIFAMILIARS)

REQUISITS

Els habitatges han de constituir el domicili permanent dels seus propietaris, usufructuaris o arrendataris en el moment de sol·licitar lajuda (acreditable amb certificació o empadronament)

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

Seran aquelles actuacions en què s’aconsegueixi:

 • Reducció demanda anul·la de calefacció i refrigeració d’almenys un 7% o reducció del 30% Cep.nr
 • Modificació o substitució d’elements de l’envolupant tèrmica per adequar transmetància i permeabilitat a CTE
 • Altres costos ( tramitació, projectes, informes)

El cost mínim de lactuació ha de ser igual o superior a 1.000 euros per habitatge.

Limport de la subvenció serà del 40% del cost dactuació, amb un límit de 3.000 euros.

Related posts

L’oportunitat dels fons Next Generation

Fons Next Generation El proper 14 febrer a les 17h la Cambra de la Propietat Urbana de...

Continuar llegint

L’accés dels joves europeus a l’habitatge

L'accés dels joves europeus a l'habitage : El passat 21 d'octubre del 2022 es va celebrar una...

Continuar llegint

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CAMBRA I EL COLGEGI D’ ARQUITECTES TÈCNIS DE BARCELONA. 

El Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona i la Cambra de la Propietat Urbana de  L’...

Continuar llegint

Join The Discussion