Rambla Just Oliveras, 62

08901 L'Hospitalet de Ll.

933 370 002

infolh@cpulh.com

Compare Listings

Si ja he pagat l’impost de plusvàlua, puc reclamar la seva devolució?

Si ja he pagat l’impost de plusvàlua, puc reclamar la seva devolució?

La Sentència dictada pel Tribunal Constitucional (TC) el 26 d’octubre de 2021 va declarar inconstitucional el sistema de càlcul de l’impost de plusvàlua, però  impedeix als afectats el seu dret a reclamar la devolució de les quantitats pagades durant aquests anys, per aquest impost. Al cap de poc temps, el 9 de novembre de 2021, es publica en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) el Reial decret llei 26/2021, mitjançant el qual es modifiquen els articles declarats inconstitucionals, es reconeix que si no ha existit plusvàlua, no es pot aplicar l’impost i es concedeix als ajuntaments un termini de sis (6) mesos per adaptar les seves ordenances fiscals (fins al 9 de maig de 2022) si desitgen continuar cobrant l’impost.

Tant l’esmentada Sentència del TC com la recent reforma operada amb el Reial decret llei 26/2021 plantegen bastants dubtes que tractarem de resoldre a continuació.

He de pagar l’impost per transmissions fetes abans del 26 d’octubre de 2021?

No, perquè la Sentència del TC va anul·lar el mètode de càlcul de l’impost i, per tant, aquest no es pot calcular.

He de pagar l’impost per transmissions realitzades entre el 26 d’octubre i el 9 de novembre de 2021?

No. Durant aquest període l’impost no es podia aplicar perquè no existia cap regulació de la base imposable.

He de pagar l’impost de plusvàlua per transmissions posteriors al 9-11-2021? 

Sí, sempre que amb la transmissió hagis obtingut benefici, és a dir,  plusvàlua. En cas de pèrdua o minusvàlua no has de pagar l’impost.

En el cas de transmissió, com quantifico el benefici o la pèrdua de la transmissió?

Has de comparar el valor del sòl en el moment de la transmissió amb el valor que tenia el sòl en l’escriptura d’adquisició.  Per saber quin percentatge representa el valor del sòl del preu total, es pren el preu de l’escriptura de transmissió i s’aplica el percentatge del valor cadastral que correspon al terreny en el rebut de l’IBI.

Com calculo l’impost si he tingut benefici/plusvàlua? 

Per determinar la base imposable, la reforma aprovada pel Govern hi ha introduït un mètode doble de càlcul, donant a triar al contribuent entre l’aplicació d’una sèrie de coeficients sobre el valor cadastral del sòl de l’immoble (en funció de l’any d’adquisició inicial) o sobre la plusvàlua real obtinguda resultat de comparar el preu/valor d’adquisició i transmissió que consti en les corresponents escriptures.

Per determinar la quota (import a pagar) s’aplicarà el tipus impositiu i possibles bonificacions previstes a l’ordenança municipal.

Què haig de fer en cas de pèrdua/minusvàlua? 

Has de presentar l’autoliquidació de l’impost, declarant la transmissió com “operació no subjecta”. No has de pagar res.

Puc exigir la devolució de les liquidacions pagades?

La Sentència del TC de 26 d’octubre de 2021 tanca la porta a reclamar la devolució de la tributació ja realitzada que no hagués estat recorreguda abans de ser dictada. Ara bé, en cas d’autoliquidacions, existeix un termini de quatre anys per sol·licitar la seva rectificació, per la qual cosa en aquests casos es podrà demanar la devolució del que has pagat,  però no  basant-se   aquesta última Sentència del TC de 26 d’octubre de 2021, sinó invocant les anteriors  sentències dictades pel TC (Sentència d’11 de maig de 2017 i Sentència de 31 d’octubre de 2019) si es compleix alguna d’aquestes circumstàncies: 1) inexistència de benefici/plusvàlua, o 2) import pagat per l’impost desproporcionadament alt en comparació amb el benefici/plusvàlua realment obtingut.

La Cambra de la Propietat posa a l’ abast dels socis la possibilitat de reclamar les plusvàlues pagades  davant qualsevol Ajuntament. En tot cas, cal que en el moment de presentar la reclamació no hagin passat quatre anys de pagament de la liquidació o autoliquidació.

Pots accedir a més informació, demanant “cita prèvia” al departament jurídic de la Cambra de la Propietat Urbana de L’ Hospitalet del Llobregat per la web www.cpulh.com o per telèfon a : 93 3370002 o bé al 93 296 8057 . 

Mes a prop, més Cambra 

Related posts

La cambra respon

Arran de la nova Llei per al Dret a l'Habitatge, el passat 26 de Maig, han estat moltes les...

Continuar llegint

Servei d’administració de finques

Saps que durant el 2022 i aquest 2023, només i 0.2 % dels habitatges llogats i finques...

Continuar llegint

Evolució lloguer habitatge a la ciutat de L’Hospitalet

La falta d’ oferta de producte d’ habitatge al mercat i la demanda creixent, suposa un...

Continuar llegint

Join The Discussion