Rambla Just Oliveras, 62

08901 L'Hospitalet de Ll.

933 370 002

infolh@cpulh.com

Compare Listings

El Suprem fixa la reinversió del habitatge habitual en construcció dintre del termini de dos anys que estableix el dret d’ exempció al IRPF.

El Suprem fixa la reinversió del habitatge habitual en construcció dintre del termini de dos anys que estableix el dret d’ exempció al IRPF.

El Suprem explica que d’ acord amb la interpretació que dur a terme la Llei i Reglament del IRPF, procedeix la exempció quan la reinversió s’ ha dut a terme en el termini de dos anys, tot i que la construcció no hagi finalitzat. 

La Sala III, del Tribunal Suprem fixa en una sentència que el termini que disposa el subjecte passiu per reinvertir l’ import obtingut en la transmissió del seu habitatge habitual per tenir dret a la exempció al IRPF, quan la reinversió es materialitza en un habitatge en procés de construcció, és de dos anys a partir de la transmissió del seu habitatge. Dintre  d’ aquest termini ha de reinvertir l’ import corresponen sense necessitat que adquireixi el domini del nou habitatge o que la construcció hagi finalitzat. 

 La sentència confirma la dictada en data 21 de maig de 2019 pel Tribunal Superior de justícia de Catalunya, que va estimar el recurs d’ un contribuent contra la negativa de Hisenda d’ acceptar que disposava del requisit del termini de reinversió per obtindré l’ exempció. La dona va vendre el seu habitatge habitual el  8 de febrer de 2007, va comprar una nova construcció al 14 de febrer de 2007, i aquesta va estar entregada mitjançant escriptura de 9 d’ abril de 2010. 

La resolució recull que la dona va reinvertir l’ import obtingut en l’ adquisició d’ un habitatge en menys de dos anys de la venda de l’ anterior, però que el nou habitatge va estar entregat desprès de tres anys de la transmissió. 

Textualment el criteri que fixa el Suprem en aquesta matèria és el següent : “La interpretació dels articles 38.1 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre de l’ Impost sobre la Renda de les Persones físiques, i la modificació parcial de les lleis de l’  impost  de Societats, sobre la Renda de no Residents i Patrimoni i el Reglament del IRPF , quan la reinversió es materialitza en un habitatge que es troba en fase de construcció és la de que el termini de dos anys establert per la reinversió és aquell que disposa el contribuent i s’ ha de comptar a partir de la transmissió del seu habitatge, per donar compliment al requisit, sense necessitat d’ adquisició del domini del nou habitatge, mitjançant la entrega material o que la construcció hagi finalitzat.” 

Related posts

LA GENERALITAT AMPLIA EL PRESSUPOST D’ AJUDES DELS FONS NEXT GENERATION AMB MÉS NOVETATS PER AFAVORIR PROJECTES DE REHABILITACIÓ I ACONSEGUI ELS OBJECTIUS MARCATS PER LA UE

PROGRAMES DE REHABILITACIO QUE ES BENEFICIEN : El 3 (ajudes a les actuacions de rehabilitació...

Continuar llegint

La cambra respon

Arran de la nova Llei per al Dret a l'Habitatge, el passat 26 de Maig, han estat moltes les...

Continuar llegint

Servei d’administració de finques

Saps que durant el 2022 i aquest 2023, només i 0.2 % dels habitatges llogats i finques...

Continuar llegint

Join The Discussion