Rambla Just Oliveras, 62

08901 L'Hospitalet de Ll.

933 370 002

infolh@cpulh.com

Compare Listings

EL TRIBUNAL SUPREM FLEXIBILITZA EL CRITERI PER LA SUBROGACIÓ DE RENDA ANTIGA PER DEFUNCIÓ

EL TRIBUNAL SUPREM FLEXIBILITZA EL CRITERI PER LA SUBROGACIÓ DE RENDA ANTIGA PER DEFUNCIÓ

La Disposició Transitòria Segona de la LAU de 1994 referida als contractes d’arrendament d’habitatge que es van celebrar amb anterioritat al 9 de maig de 1985 i que estiguessin subsistents al moment de l’entrada en vigor de la LAU de 1994, van continuar regint-se per les normes del text refós de la Llei d’Arrendaments Urbans de 1964 , excepte les modificacions contingudes en la pròpia disposició transitòria; entre altres previsions, l’esmentada transitorietat va establir que a la subrogació per causa de mort al fet que es referia l’article 58 de la LAU 1964 seria aplicable el procediment previst en l’article 16.3 de la LAU de 1994.
La Sala venia entenent que, perquè tingui lloc la subrogació, era imprescindible el compliment dels requisits exigits en l’article 16 de la LAU de 1994, que inclouen la comunicació per escrit de la defunció i de la identitat de la persona que té la voluntat de subrogar-se.
No obstant això, reunida novament en ple, la sala considera que la doctrina anterior resulta excessivament rígida i que no pot ser mantinguda de manera inflexible sense atendre en cada cas a les exigències que imposi la bona fe, principi general del dret que informa el nostre ordenament jurídic.
Per raó de la bona fe, l’efecte extintiu del contracte pot ser un resultat injust quan, malgrat no haver-se dut a terme una notificació formal per escrit, l’arrendador té un coneixement efectiu que s’ha produït la defunció de l’arrendatari i de la voluntat de subrogació de qui té dret a això, atès que el consentiment de l’arrendador no és un requisit per es produeixi la subrogació i que l’exigència de la notificació el que pretén és que l’arrendador tingui coneixement en un termini raonable de l’exercici d’una dret que li afecta. Invocar la falta de notificació per extingir el contracte quan l’arrendador coneix la voluntat de l’exercici del dret de subrogar-se resulta , per tant contrari a la bona fe.
Pot consultar en el nostre Departament Jurídic, truca al 93 337 00 02, o per mail a l’infolh@cpulh.com.

Related posts

El desistiment de la compravenda immobiliària catalana per negativa de finançament d’entitat de crèdit

El Codi Civil Català article 621. 49 del C.C. Catalunya, estableix que al contracte d'arres la...

Continuar llegint

Actuacions d’una comunitat davant la petició de punts de càrrega per cotxes elèctrics

Aquesta situació serà cada cop més habitual, donat l' increment de vehicles elèctrics al mercat...

Continuar llegint

L’oportunitat dels fons Next Generation

Fons Next Generation El proper 14 febrer a les 17h la Cambra de la Propietat Urbana de...

Continuar llegint

Join The Discussion