Rambla Just Oliveras, 62

08901 L'Hospitalet de Ll.

933 370 002

infolh@cpulh.com

Compare Listings

Es manté vigent la Llei de Contenció de Preus de Lloguer

Es manté vigent la Llei de Contenció de Preus de Lloguer

El Consell de Ministres celebrat el (15/6/21) ha acordat presentar Recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei 11/2020, del 18 de setembre, “de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes de lloguer d’habitatge i de modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a l’habitatge”, en vigor des del passat 22/9/2020.

A pesar que habitualment, la presentació del recurs va acompanyada de la suspensió cautelar de la norma impugnada, en aquesta ocasió, el mateix govern ha descartat fer ús de la suspensió, ja que com va avançar la Ministra d’Hisenda i Portaveu del Govern, Sra. María Jesús Montero, el Govern prepara una Llei estatal d’habitatge que recull molts aspectes de la Llei Catalana objecte de recurs.

Així doncs, fins que no es pronunciï el Tribunal Constitucional, el que pot trigar entre un i dos anys, la Llei de Contenció de lloguers continuarà sent aplicable en aquells Municipis on se sol·liciti la declaració de zona tibant d’habitatge.

Per tant, d’acord amb l’exposat, mentre no canviï la qualificació d’àrea amb mercat d’habitatge tibant que actualment té L’Hospitalet del Llobregat o el TC resolgui sobre la inconstitucionalitat de l’esmentada norma, tots els contractes que es formalitzin quedaran igualment subjectes a la contenció de preus, sent obligatori acompanyar, al contracte d’arrendament, el resultat de l’índex de preus de referència de lloguer consultat en la data.

En aquest sentit, donada la complexitat que implica la confecció del contracte de lloguer per aplicació de la vigent normativa, recomanem que al moment de formalitzar-lo comptin amb l’assessorament de professionals, per a evitar tan possibles problemes, com la imposició de les sancions que es poden derivar de la seva incorrecta aplicació.

Related posts

L’Hospitalet cultural més fresc de l’estiu

A l'Hospitalet de Llobregat, l'estiu és una època en què es desplega una gran varietat...

Continuar llegint

Estrenem les càpsules informatives de la CPULH

Arran de la nova Llei per al Dret a l'Habitatge, el passat 26 de Maig, han estat moltes les...

Continuar llegint

¿Inquiokupación, una práctica abusiva en una brecha de la lei de la vivienda?

...

Continuar llegint

Join The Discussion