Rambla Just Oliveras, 62

08901 L'Hospitalet de Ll.

933 370 002

infolh@cpulh.com

Compare Listings

SUBVENCIONS PAGAMENT LLOGUER PER JOVES FINS A 36 ANYS

SUBVENCIONS PAGAMENT LLOGUER PER JOVES FINS A 36 ANYS

 

SUBVENCIONS PAGAMENT LLOGUER PER JOVES FINS A 36 ANYS 

 

Des de el dia  28 de setembre de 2022 a les 9 hores fins el proper 7 d’octubre de 2022 a les 15 hores estarà vigent el termini de presentació de sol·licituds per rebre les subvencions al pagament del lloguer per a persones joves de fins a 36 anys. 

 

Requisits generals:

  • Tenir fins a 36 anys en el moment de presentar la sol·licitud.
  • Ser titular d’un contracte d’arrendament d’habitatge o d’un contracte de cessió d’ús d’un habitatge o d’una habitació.
  • Que l’arrendatari estigui empadronat a l’immoble arrendat, estant aquest situat a Catalunya i sent la seva residència permanent. 
  • Que la font regular d’ingressos de la unitat familiar sigui igual o inferior a 2.97 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) – :

          – IRSC mensual 2.022………………. 569,12 € x 2,97: 1.690,29 €

          – IRSC anual 2.022…………………..7.967,73 € x 2.97: 23.664,16 €

  • Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera
  • Estar al corrent de pagament de les rendes del lloguer
  • Pagar el lloguer o preu de cessió d’un habitatge o habitació, mitjançant transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca. En el rebut haurà de constar la identificació de la persona pagadora, la identificació de la persona beneficiària del pagament i la corresponent mensualitat.
  • Complir amb les obligacions tributàries amb l’Estat, amb la Generalitat i amb la Seguretat Social.

 

L’import de la subvenció serà del 20% de l’import de la renda del lloguer o preu de la cessió anual, quan l’esforç per pagar el lloguer, sigui igual o inferior al 30% dels ingressos de la unitat de convivència. 

Serà del 30% de l’import de la renda del lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui superior al 30% i inferior al 40% de la mateixa unitat

Serà  del 40% quan aquest esforç iguali o superi el 40% dels ingressos. En tot cas, el límit màxim serà de 3.000 euros anuals per habitatge. 

Related posts

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CAMBRA I EL COLGEGI D’ ARQUITECTES TÈCNIS DE BARCELONA. 

El Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona i la Cambra de la Propietat Urbana de  L’...

Continuar llegint

Programa ajudes

ÉS POSSIBLE DESHERETAR ELS FILLS? Quan és possible desheretar a Catalunya? El primer és tenir...

Continuar llegint

OCUPACIÓ IL·LEGAL D’HABITATGE. EL QUE ESTÀ EN JOC I LES SOLUCIONS POTENCIALS. EL CAS ESPANYOL

~ EVENT ONLINE ~ DIMARTS 13 DE SETEMBRE DE 2022 11:00 - 12:30 (hora de Bruselas). Per obtenir...

Continuar llegint

Join The Discussion