Rambla Just Oliveras, 62

08901 L'Hospitalet de Ll.

933 370 002

infolh@cpulh.com

Compare Listings

SUBVENCIONS PAGAMENT LLOGUER PER JOVES FINS A 36 ANYS

SUBVENCIONS PAGAMENT LLOGUER PER JOVES FINS A 36 ANYS

 

SUBVENCIONS PAGAMENT LLOGUER PER JOVES FINS A 36 ANYS 

 

Des de el dia  28 de setembre de 2022 a les 9 hores fins el proper 7 d’octubre de 2022 a les 15 hores estarà vigent el termini de presentació de sol·licituds per rebre les subvencions al pagament del lloguer per a persones joves de fins a 36 anys. 

 

Requisits generals:

  • Tenir fins a 36 anys en el moment de presentar la sol·licitud.
  • Ser titular d’un contracte d’arrendament d’habitatge o d’un contracte de cessió d’ús d’un habitatge o d’una habitació.
  • Que l’arrendatari estigui empadronat a l’immoble arrendat, estant aquest situat a Catalunya i sent la seva residència permanent. 
  • Que la font regular d’ingressos de la unitat familiar sigui igual o inferior a 2.97 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) – :

          – IRSC mensual 2.022………………. 569,12 € x 2,97: 1.690,29 €

          – IRSC anual 2.022…………………..7.967,73 € x 2.97: 23.664,16 €

  • Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera
  • Estar al corrent de pagament de les rendes del lloguer
  • Pagar el lloguer o preu de cessió d’un habitatge o habitació, mitjançant transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca. En el rebut haurà de constar la identificació de la persona pagadora, la identificació de la persona beneficiària del pagament i la corresponent mensualitat.
  • Complir amb les obligacions tributàries amb l’Estat, amb la Generalitat i amb la Seguretat Social.

 

L’import de la subvenció serà del 20% de l’import de la renda del lloguer o preu de la cessió anual, quan l’esforç per pagar el lloguer, sigui igual o inferior al 30% dels ingressos de la unitat de convivència. 

Serà del 30% de l’import de la renda del lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui superior al 30% i inferior al 40% de la mateixa unitat

Serà  del 40% quan aquest esforç iguali o superi el 40% dels ingressos. En tot cas, el límit màxim serà de 3.000 euros anuals per habitatge. 

Related posts

El desistiment de la compravenda immobiliària catalana per negativa de finançament d’entitat de crèdit

El Codi Civil Català article 621. 49 del C.C. Catalunya, estableix que al contracte d'arres la...

Continuar llegint

Actuacions d’una comunitat davant la petició de punts de càrrega per cotxes elèctrics

Aquesta situació serà cada cop més habitual, donat l' increment de vehicles elèctrics al mercat...

Continuar llegint

L’oportunitat dels fons Next Generation

Fons Next Generation El proper 14 febrer a les 17h la Cambra de la Propietat Urbana de...

Continuar llegint

Join The Discussion