Rambla Just Oliveras, 62

08901 L'Hospitalet de Ll.

933 370 002

infolh@cpulh.com

Compare Listings

Canvis importants a la llei de d’arrendaments urbans (LAU)

Canvis importants a la llei de d’arrendaments urbans (LAU)
Ahir dia 18/12/2018 s’ha publicat en el BOE el Reial decret llei 21/2018 de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer que modifica significativament la Llei d’Arrendaments Urbans especialment en relació a la durada de l’arrendament d’habitatge i les seves pròrrogues. Aquest canvi normatiu estarà vigent des de l’endemà al de la seva publicació, és a dir, a partir del 19/12/2018.

Destaquem seguidament els aspectes més rellevants que es modifiquen respecte a l’anterior normativa.

Així des d’avui els contractes d’arrendament d’habitatge tindran la següent durada mínima:

· 5 anys, si l’arrendador és persona física (un particular)
· 7 anys, si l’arrendador és persona jurídica

 

En tots dos casos, i si arribat el venciment, les parts no indiquen res, el contracte es podrà prorrogar per 3 anys més.

Per a poder actualitzar la renda aplicant, per exemple, l’IPC, haurà de constar expressament pactat, si no existeix pacte exprés sobre aquest tema no cabrà aquesta actualització.

Les despeses de gestió immobiliària seran a càrrec de l’arrendador si aquest fora persona jurídica. S’exceptua tal assumpció de despeses si és l’arrendatari ell que ha contractat directament els serveis.

Quant a la fiança es manté l’obligatorietat de dipositar un mes per al cas de contracte d’habitatge i dos mesos per a contractes d’ús diferent al d’habitatge, i si bé es podrà exigir la prestació d’una garantia addicional, en qualsevol de les seves formes, en el cas d’habitatge aquesta no podrà superar en cap cas l’import de 2 mensualitats.

Els contractes d’arrendament d’habitatge per a ús estable i permanent queden exempts de tributar per ITP.

S’introdueixen modificacions que afecten el procediment de desnonament d’habitatge en disposar que si s’apreciés una possible situació de vulnerabilitat es podrà recordar la suspensió del procediment durant un termini màxim d’1 mes si l’arrendador és persona física i de 2 mesos si és persona jurídica.

Pel que respecta a la resta de mesures que afecten altres disposicions normatives ens remetem a la informació publicada en l’apartat corresponent.

Si desitja ampliar aquesta informació, no dubti a contactar amb el nostre Servei Jurídic sol·licitant cita en línia, enviant un correu electrònic a infolh@cpulh.com o trucant al telèfon 93 337 00 02 , en el nostre horari d’atenció al públic (dilluns a divendres 9’00h a 14’00 i de 16 a 19 hores).

Related posts

LA GENERALITAT AMPLIA EL PRESSUPOST D’ AJUDES DELS FONS NEXT GENERATION AMB MÉS NOVETATS PER AFAVORIR PROJECTES DE REHABILITACIÓ I ACONSEGUI ELS OBJECTIUS MARCATS PER LA UE

PROGRAMES DE REHABILITACIO QUE ES BENEFICIEN : El 3 (ajudes a les actuacions de rehabilitació...

Continuar llegint

La cambra respon

Arran de la nova Llei per al Dret a l'Habitatge, el passat 26 de Maig, han estat moltes les...

Continuar llegint

Servei d’administració de finques

Saps que durant el 2022 i aquest 2023, només i 0.2 % dels habitatges llogats i finques...

Continuar llegint

Join The Discussion