Rambla Just Oliveras, 62

08901 L'Hospitalet de Ll.

933 370 002

infolh@cpulh.com

Compare Listings

Convocatòria d’ajuts per a obres de rehabilitació que millorin l’eficiència energètica

Convocatòria d’ajuts per a obres de rehabilitació que millorin l’eficiència energètica

La Generalitat ha publicat aquest 22 de Març la convocatòria que permet presentar la sol·licitud dajuts per a aquelles obres de rehabilitació dedificis, siguin Comunitats de propietaris o habitatges unifamiliars i habitatges individuals.

La Resolució de la Generalitat desenvolupa i concreta el Reial Decret 853/2021 publicat per l’Estat el passat octubre i regula tres programes:

  • Programa 3 dajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell dedifici.
  • Programa 4 dajuts a les actuacions de millora de leficiència energètica en habitatges.
  • Programa 5 dajudes a lelaboració del llibre de ledifici existent per a la rehabilitació i redacció de projectes de rehabilitació.

* No cal acreditar la residència habitual i permanent per a habitatges a nivell d’edifici al Programa 3.
* Per al Programa 4 si caldrà acreditar la residència habitual i permanent en el moment de la sol·licitud dels ajuts. .

Termini i forma de presentació de les sol·licituds.

El termini d’inici de presentació de les sol·licituds és:

Programa 3 20 dies

Programa 4, 40 dies

Programa 5  40 dies

Amb caràcter general s’inicia des del 23 de Març i finalitza el 31 de desembre de 2022.

Les sol·licituds de subvenció s’han de presentar i formalitzar telemàticament per mitjà de formularis en línia que estaran a disposició dels sol·licitants al Portal de tràmits de la Generalitat de Catalunya.

La gestió de les subvencions i accés a les ajudes, tindrà com a requisit una tramitació prèvia, en el cas del programa 3 a nivell d’edifici que serà realitzat sense cost per als beneficiaris de les subvencions per les oficines tècniques de rehabilitació i per les oficines de rehabilitació municipals i comarcals.

Actuen com a oficines tècniques de rehabilitació, els col·legis professionals d’administradors de finques, d’arquitectes i aparelladors, arquitectes tècnics així com enginyers d’edificació que actuen com a oficines de rehabilitació les municipals i comarcals.

Al Programa 4 a nivell d’habitatges i al programa 5 del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació o redacció de projectes actuen com a oficines de rehabilitació les municipals i comarcals.

Serà compatible i complementari en tots els programes, lactuació de professionals amb caràcter dagent o gestor de rehabilitació facultats per la propietat de ledifici i si escau, amb cessió del dret de cobrament de la subvenció a favor seu.

Les actuacions de rehabilitació per a la qual se sol·licitin aquests ajuts han de tenir llicència municipal abans de l’inici de les obres.

Tot i que s’acaba de publicar la convocatòria les sol·licituds poden incloure actuacions iniciades a partir de febrer de 2020, poden estar finalitzades en el moment de presentar la sol·licitud.

Podeu consultar la informació sobre subvencions, els beneficis fiscals les actuacions de rehabilitació realitzades i els requeriments d’estalvi energètic a la publicació realitzada pel Consell de Cambres de la Propietat .

Correspon als òrgans de la Generalitat la instrucció i la resolució de les sol·licituds presentades.

El termini màxim per dictar la resolució és de tres mesos, comptadors de l’endemà de la data de presentació de la sol·licitud.

En cas que no hagi rebut cap resolució en aquest termini, la sol·licitud s’entendrà desestimada.

L’atorgament de les subvencions està condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l’Agència de l’habitatge de Catalunya per a l’any 2022 al moment de la resolució de la concessió.

Podeu ampliar aquesta informació a la guia en PDF fent clic aquí.

Related posts

La cambra respon

Arran de la nova Llei per al Dret a l'Habitatge, el passat 26 de Maig, han estat moltes les...

Continuar llegint

Servei d’administració de finques

Saps que durant el 2022 i aquest 2023, només i 0.2 % dels habitatges llogats i finques...

Continuar llegint

Evolució lloguer habitatge a la ciutat de L’Hospitalet

La falta d’ oferta de producte d’ habitatge al mercat i la demanda creixent, suposa un...

Continuar llegint

Join The Discussion