Rambla Just Oliveras, 62

08901 L'Hospitalet de Ll.

933 370 002

infolh@cpulh.com

Compare Listings

El pacte d’arres al codi civil de Catalunya. Tipus d’arres

El pacte d’arres al codi civil de Catalunya. Tipus d’arres

Sovint a les nostres oficines i la operativa jurídica veiem que els contractes o pactes d’ arres una carència de concreció i elements de la compravenda compromesa que resta a la pràctica eficàcia del compromís. La manca d’ aquets elements suposa la presentació de situacions en les quals les parts s’ enreden en requeriments que priven de tot automatisme al contracte, conduint finalment a un procediment judicial per a aclarir la situació.

El pacte ha d’ incloure una perfecta concreció de l’ immoble venut, les seves característiques i elements, els terminis de pagament, i si hi ha finançament d’ entitat creditora.

Anem a conèixer de forma general què és el pacte d’ arres

QUÈ ÉS EL PACTE D’ ARRES ?

El pacte d’ arres està regulat a l’ article 621.8 del Codi Civil Català (en endavant C.C.C. ), i es tracta d’ un pacte o contracte preliminar a la compravenda i consisteix en pactar la seva conclusió.

TIPOLOGIA D’ ARRES :

1..- ARRES CONFIRMATÒRIES .

Com principi podríem dir que les arres son confirmatòries , i així es presumeix que tota entrega de quantitat prèvia a un contracte de compravenda pel comprador al venedor són arres confirmatòries, a excepció de pacte en contrari.

Les arres confirmatòries són senyal de la conclusió del contracte i s’ entenen entregades a compte del preu.

CONSEQUÈNCIES :

Las partes en aquest tipus de pacte d’ arres ja no poden desistir del compromís de compravenda i poden compeler.se al compliment del mateix.

2.- ARRES PENITENCIALS

Les arres penitencials són aquelles que no obliguen directament a la compravenda mateixa i pretenen imposar una pena l per a la part que conclogui l’ operació.

Aquest tipus d’ arres s’ ha de pactar expressament, per la qual cosa, no es pot presumir que unes arres siguin penitencials sinó resulta clar de la seva configuració i pròpia dicció.

CONSEQUÈNCIES :

En aquest tipus d’ arres la part que desisteix del contracte, perd la quantitat entregada . Si és la part compradora perdrà la quantitat lliurada. Si al contrari, és el venedor qui desisteix haurà de retornar a la compradora l’ import que va percebre i un import igual a aquest , el que s’ anomena “retornar-les per duplicat ”.

POSIBILITAT DE DESISTIR DEL CONTRACTE D’ ARRES S I ES FA CONSTAR FINANÇAMENT .

Una de las novetats introduïdes a l’ article 621. 49 del CCC , és la possibilitat de desistiment del contracte d’ arres si es fa constar que el compradora espera finançament mitjançant entitat de crèdit i justifica documentalment la negativa de l’ entitat sempre que no hi hagi negligència per la seva part. En aquest cas, el desistiment no produeix la pèrdua de les quantitats lliurades, si bé, en cada cas, s’ haurà de determinar si ha existit negligència del comprador, és a dir, que la negativa de l’ entitat financera a la concessió del préstec sigui per causes atribuïbles a la compradora, per insolvència, impossibilitat d’ obtenir finançament.

Es important que les parts estiguin ben assessorades en la redacció dels contractes d’ arres. Consulti el nostre Departament Jurídic.

CONSULTAS COMUNITATS DE PROPIETARIS

Hi ha una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de 11 de març de 2019 en la qual es reclamen les despeses comunitàries a l’ usufructuari, apreciant la Sala la manca de legitimació passiva . Aquesta sentència ve a dir que l’ usufructuari no es pot considerar coautor enfront de la comunitat ja que no te suport legal. El propietari està reconegut explícitament per l’ article 553.45.1 del C.C. Català i té obligació i la llei no concedeix a la comunitat de propietaris d’ acció directa per a reclamar enfront el titular del dret d’ ús d’ un element privatiu al pagament de les despeses comunes.

AGENDA CULTURAL AL TEATRE JOVENTUT PER AQUEST NADAL

El Teatre Joventut de L’ Hospitalet, aquests dies acull la màgia i fantasia del clàssic del ballet “El Trencanous”, amb la meravellosa música de Txaikovski, inspirat en el compte de Alejandro Dumas .

El Centre de Dansa de Catalunya actualitza aquest ballet tant per grans com per petits en una tradició nadalenca mundial per donar.se cita al Teatre Joventut de L’ Hospitalet del Llobregat

Música: Thaikovski
Coreografia: adaptació de Roser Muñoz i Joan Boix
Ballarins : Alumnes del Centre de Dansa de Catalunya

Related posts

CLAUS DE LES MESURES ANTICRISIS APROVADES PEL GOVERN PER L’ HABITATGE

El dimarts el Govern va aprovar el nou paquet d’ ajudes socials, que inclou algunes mesures que...

Continuar llegint

Clàusules sòl i extinció de contractes de locals de negoci

...

Continuar llegint

Sessió informativa: Es va celebrar el passat dia 12 de desembre.

...

Continuar llegint

Join The Discussion