Rambla Just Oliveras, 62

08901 L'Hospitalet de Ll.

933 370 002

infolh@cpulh.com

Compare Listings

Es prorroga la limitació extraordinària del 2% en l’actualització de la renda dels contractes d’arrendament d’habitatge fins al 31 de desembre

Es prorroga la limitació extraordinària del 2% en l’actualització de la renda dels contractes d’arrendament d’habitatge fins al 31 de desembre

El passat 26 de juny es va publicar el Reial Decret 11/2022, en el qual, entre altres mesures, prorroga la limitació d’actualització de la renda dels contractes d’arrendament d’habitatge

 

TIPS DE LA NORMA :

a)  GRAN TENIDOR 

L’increment de la renda serà el que resulti del pacte entre les parts, sense que pugui excedir aplicar la variació de l’Índex de Garantia de Competivitat a la data d’actualització.

b)  PETIT PROPIETARI.

En cas que l’arrendador no sigui una gran forquilla, l’increment de la renda serà el que resulti del nou pacte entre les parts. En absència d’aquest nou pacte entre les parts, l’increment de la renda no podrà excedir el resultat d’aplicar la variació anual de l’Índex de Garantia de Competitivitat a data d’aquesta actualització, prenent com a mes de referència per a l’actualització el que correspongui al darrer índex que estigués publicat a la data d’actualització del contracte.»

c)  PERCENTATGE MÀXIM: 2%

Tot i que actualment la darrera dada de l’IGC publicada de juny, ha tancat amb una variació del 4,05%, la Llei de desindexació de l’economia espanyola de 2015 manté que “quan la taxa de variació d’aquest índex superi l’objectiu a mitjà termini de la inflació anual del BCE (2%) es prendrà aquest valor com a referència.

 

Què passa amb les Juntes de Propietaris a partir de l’1 de juliol?

A partir de l’1 de juliol amb la desaparició de les mesures establertes per fer front a l’impacte sanitari, econòmic i social de la COVID 19, les juntes s’hauran de celebrar amb la regularitat i formalitats establertes al Lliure V del Codi Civil de Catalunya, és a dir

  • La Junta de propietaris s’ha de reunir de manera ordinària una vegada a l’any, amb l’objectiu d’aprovar els comptes i els pressupostos i triar-ne la president.
  • Només es podran celebrar per videoconferència o per altres mitjans telemàtics o de comunicació sincrònica similar, si aquesta possibilitat d’assistència està prevista pels estatuts o ho acorda la Junta (art. 553.22.1 del Codi Civil Català.
  • No hi ha possibilitat de prendre acords sense reunió, ni tan sols de forma excepcional

Related posts

L’Hospitalet cultural més fresc de l’estiu

A l'Hospitalet de Llobregat, l'estiu és una època en què es desplega una gran varietat...

Continuar llegint

Estrenem les càpsules informatives de la CPULH

Arran de la nova Llei per al Dret a l'Habitatge, el passat 26 de Maig, han estat moltes les...

Continuar llegint

¿Inquiokupación, una práctica abusiva en una brecha de la lei de la vivienda?

...

Continuar llegint

Join The Discussion